ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΣ-ΣΜ-ΚΣΝΜ-ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΣ-ΚΣΝΜ

 

Σας γνωρίζουμε ότι λειτουργεί πλέον η νέα ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας «ksymvoulia.culture.gr», από την οποία μπορείτε πλέον να ενημερώνεστε για τις Ημερήσιες Διατάξεις των Κεντρικών Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ, καθώς και για άλλες πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία των Συμβουλίων και να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήματα παράστασης και αιτήματα χορήγησης αντιγράφων Γνωμοδοτήσεων και Πρακτικών των Συμβουλίων.

Το έργο «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» εντάχθηκε στα ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

 

Το έργο «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» εντάχθηκε στα ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Με την ολοκλήρωση και την επίσημη παράδοση του έργου ουσιαστικά ανασχεδιάζονται οι διοικητικές διαδικασίες των Συμβουλίων, μέσα στο καθιερωμένο θεσμικό πλαίσιο, για την επίτευξη μέγιστης εξυπηρέτησης προς όφελος των ενδιαφερομένων πολιτών/φορέων. Παράλληλα, δημιουργείται η απαραίτητη υποδομή και αναπτύσσεται η κατάλληλη τεχνογνωσία, προκειμένου να δομηθεί σχέση εμπιστοσύνης πολίτη-κράτους και ενθαρρύνεται η διαφάνεια, η άμεση και απλή διεκπεραίωση αιτημάτων, προάγοντας παράλληλα το επίπεδο λειτουργίας των διοικητικών διαδικασιών.

Ως εκ τούτου, το αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κ.Α.Σ – Σ.Μ. ανακοινώνει σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον και ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτημα παράστασης ή αίτημα χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και του ειδικού οργάνου Κ.Α.Σ.-Κ.Σ.Ν.Μ. και σε συνέχεια της υπ` αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΤΚΑΣΣΜ/329993/236816/1731/6.7.2018 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας για την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών στο πλαίσιο του έργου «Απλοποίηση Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού- Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» ότι η εξυπηρέτηση εφεξής θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της νέας πλατφόρμας, με την ονομασία «ksymvoulia.culture.gr».

 

Πρόγραμμα Ημερίδας που διοργανώνουν το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας ΚΑΣ-ΣΜ και το Τμήμα Γραμματείας ΚΣΝΜ, Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:00 π.μ.

Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που διοργανώνει το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας ΚΑΣ-ΣΜ και το Τμήμα Γραμματείας ΚΣΝΜ του ΥΠΠΟΑ, Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:00 π.μ..

Πρόσκληση για την Ημερίδα που διοργανώνεται από τα Κεντρικά Συμβούλια με θέμα «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:00 π.μ.

Διαβούλευση για το έργο: «Χορήγηση αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.), του Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) και Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) -Διάθεση στους πολίτες μέσω διαδικτύου»