Ανακοίνωση για την ιστορία του Κ.Α.Σ. στο πλαίσιο Συνεδρίου

Print Friendly, PDF & Email

«Εν Αθήναις σήμερον συνήλθεν εν συνεδρία η Αρχαιολογική Επιτροπή…»

Ανακοίνωση εργασίας σχετικά με την ιστορία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στον 19ο αιώνα στο πλαίσιο Συνεδρίου με τίτλο: «Περί των Αρχαιοτήτων ιδίως. Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα μέσα από τις πηγές του Αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων», που πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη 22 έως την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 από την πρώην Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, η οποία αποτελεί τμήμα της νυν Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.

Ανακοίνωση σε pdf