ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, ώρα 17.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Τηλ: 213 13 22 351, 213 13 22 -293, -299, Fax: 210 8201418, 428

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

 

                                                                               Αθήνα,  22 Απριλίου 2016

 

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει τη Μ. Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 και ώρα 17.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 3).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Σ. Χούλια-Καπελώνη –  Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη της μουσειολογικής – μουσειογραφικής προμελέτης του έργου «Κειμηλιαρχείου Φουρνάς», Δ.Ε. Φουρνάς, Δήμου Καρπενησίου, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (εξ αναβολής).

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Β. Παπακωστοπούλου – Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή  μη  νέας  μουσειολογικής  και  μουσειογραφικής  μελέτης  του  Εθνικού  Μουσείου  Σύγχρονης  Τέχνης.

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ./Σ.Μ. εγκαίρως. Γραμματέας του Συμβουλίου: Έφη Οικονόμου.

 

 

          Η Πρόεδρος του

Συμβουλίου Μουσείων

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ

 

 

         Ακριβές Αντίγραφο

 Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού

Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων

Xαρίκλεια Λαναρά

      ΠΕ Αρχαιολόγων