Αρμοδιότητες

Print Friendly, PDF & Email

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματείας Κ.Α.Σ. και Σ.Μ. είναι οι ακόλουθες:

  • Προετοιμασία Συνεδριάσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου,  του Συμβουλίου Μουσείων και του Ειδικού Οργάνου (Κοινό Κ.Α.Σ.- Κ.Σ.Ν.Μ.), όπως ορίζονται στα άρθρα 50, 51 και 52 του Ν. 3028/2002, η οποία περιλαμβάνει:

α. Κατάρτιση της Ημερήσιας Διάταξης των Συνεδριάσεων.

β. Πρόσκληση των Μελών και των Πολιτών.

γ. Προετοιμασία- Διοργάνωση Αυτοψιών του Κ.Α.Σ.

δ. Σύνταξη Πρακτικών – Διαχείριση Αρχείου Γνωμοδοτήσεων και Πρακτικών, Επικύρωση Πρακτικών.

ε. Διεκπεραίωση Αιτημάτων Πολιτών