Επικοινωνία

Print Friendly

Γραμματεία Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων

Διεύθυνση: Yπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μπουμπουλίνας 20-22
Αθήνα
Τ.Κ. 106 82

Τηλέφωνο: 213 1322292-4, 213 1322299
Fax: 210 8201418, 210 8201428