ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1, Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού.

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                               ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                                               Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61- ΑΘΗΝΑ                                                                     Τηλ. : 210 32 31 314   Fax: 210 32 20 754                                                                                                 email : grksnm@culture.gr

                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. που θα συνέλθει την Πέμπτη 1101-2018 στις 14:00, στο κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α., στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22. Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ   01/11-01-2018 

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων

Εισηγήτρια :  κα Αμαλία Ανδρουλιδάκη

 

ΘΕΜΑ  1ο : Έγκριση ή μη των μελετών του έργου: “ Στερέωση, Αποκατάσταση, Αναστήλωση, Ανάδειξη Γέφυρας Άραχθου, στην Πλάκα, Ν. Ιωαννίνων”.
ΘΕΜΑ  2ο : Εγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λιμένα Αθηνιού, νήσου Θήρας, Ν. Κυκλάδων.

Γραμματέας σε αυτήν τη Συνεδρίαση θα είναι η Κυριακή Καραολάνη, υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

 

 

 

Ο  Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας του Κ.Σ.Ν.Μ. του ΥΠ.ΠO.Α.                                 Μιλτιάδης  Ζάννος

 

 

 

Η Γεν. Διευθύντρια Α.Μ.Τ.Ε.                         του ΥΠ.ΠΟ.Α.                                  Ευγενία Γατοπούλου  

 

 

Η Πρόεδρος  του  Κ.Σ.Ν.Μ.                  Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη           Γεν. Γραμματέας του ΥΠ.ΠO.Α.

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο