Πρόσκληση για την Ημερίδα που διοργανώνεται από τα Κεντρικά Συμβούλια με θέμα «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:00 π.μ.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση για την Ημερίδα που διοργανώνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και το Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ με θέμα «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:00 π.μ.

Invitation_5