Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη –Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

 

Τηλ: 213 13 22 351, 213 13 22 -293, -299, Fax: 210 8201418, 428


                                                                               Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 4).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ

Εισηγητές: Α. Λαζαρίδου – Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη πρότασης ένταξης συνόλου επιτύμβιων στηλών μονομάχων στη μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.
  2. Έγκριση ή μη πρότασης οργάνωσης υπαίθριας έκθεσης αρχιτεκτονικών μελών στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.
  3. Έγκριση ή μη οριστικής μουσειολογικής – μουσειογραφικής μελέτης στέγασης και ανάδειξης ρωμαϊκών ταφικών μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Κορίνθου.
  4. Έγκριση ή μη μουσειολογικής – μουσειογραφικής μελέτης για την έκθεση ιερών κειμηλίων και λαογραφικών αντικειμένων της Ιεράς Μονής Σκιαδίου στον Μεσαναγρό Ρόδου.
  5. Έγκριση ή μη υλοποίησης από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους του έργου “Μουσειολογική μελέτη και εξοπλισμός Σκευοφυλακίου, Βιβλιοθήκης, Εικονοφυλακίου και Αρχείου Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4355/2015.
  6. Έγκριση ή μη υλοποίησης από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους του έργου “Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α” & Β” υπογείου Ιεράς Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4355/2015..
  7. Έγκριση ή μη υλοποίησης από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους του έργου “Συντήρηση παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης και προσθήκη χώρων έκθεσης και φύλαξης κειμηλίων – Αρχιτεκτονική μελέτη επιπλώσεων και εξοπλισμού» της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4355/2015.

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ./Σ.Μ. εγκαίρως.

Γραμματέας του Συμβουλίου: Αντώνης Τσάκαλος.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Γενική Γραμματέας ΥΠΠΟΑ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη

Του αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας

Κ.Α.Σ. – Σ.Μ.

Χαρίκλεια Λαναρά