Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη ΚΑΣ-ΚΣΝΜ Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού.

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
_____________________________________________________
Tηλ: 213 1322 351, 213 1322 299 Fax: 210-8201418- 428

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2015

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέ-ρων Μνημείων θα συνεδριάσουν από κοινού (Ν.3028/2002, άρθρο 50, παρ. 6β) την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη (Πράξη 1).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Εισηγήτριες: Έλ. Κουντούρη – Αμ. Ανδρουλιδάκη

1. Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του Συγκροτήματος των Φυλακών Γυθείου, φε-ρομένης ιδιοκτησίας Ιωάννας Λιαράκου – Αραπάκη, Μαρίας Λιαράκου – Brill και Α-λέξανδρου Αραπάκη, στο Δήμο Ανατολικής Μάνης Π. Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πε-λοποννήσου.( εξ΄αναβολής)
2. Χαρακτηρισμός ή μη ως ιστορικού τόπου των πρώην Φυλακών Ωρωπού, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (κατά παραχώρηση στο Δ. Δ. Σκάλας Ωρωπού), στο Δήμο Ωρωπού, Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
3. Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου τριώροφου κτηρίου με υπόγειο και ημιώροφο (πατάρι), φερομένης συνιδιοκτησίας Ανδρέα και Ιωάννη Καούση, επί των οδών Μη-τροπόλεως 38 και Πετράκη 13 στην περιοχή του παλαιού Εμπορικού Κέντρου της Αθήνας, στο Δήμο Αθηναίων, Π. Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Εισηγήτριες: Ευγ. Γερούση – Αμ. Ανδρουλιδάκη

4. Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου της κύριας όψης του διώροφου κτηρίου επί της Πλατείας 1866, αρ. 9-11, στην εκτός των ενετικών πόλη Χανίων, φερομένης ιδιο-κτησίας Ιωάννη Σταματάκη, Ασπασίας Παπαχρήστου, Άννας Καραγκούνη, Ελένης Σταματάκη, κληρονόμων Σπυρίδωνος Σταματάκη στο Δήμο Χανίων, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ. Γραμματέας του Συμβουλίου: Κυριακή Καπλάνη, ΔΕ Διοικητικών.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη
Αν. Γενική Γραμματέας του ΥΠΟΠΑΙΘ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας ΚΑΣ – ΣΜ
Χαρίκλεια Λαναρά
ΠΕ Αρχαιολόγων