Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη ΚΑΣ – ΚΣΝΜ – Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

_____________________________________________________

Tηλ: 213 1322 -351, 213 1322 -292, 213 13 22 -299, Fax: 210 8201- 418, – 428

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2016

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα συνεδριάσουν από κοινού (Ν.3028/2002, άρθρο 50, παρ. 6β) την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη (Πράξη 3).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγήτριες: Έλ. Κουντούρη – Αμ. Ανδρουλιδάκη

  1. Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου της γέφυρας στον Κλαδέο ποταμό φερομένης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

  2. Xαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του φάρου στη νησίδα Πρασονήσι, Δήμου Ρόδου, φερομένης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγήτριες: Σ. Χούλια-Καπελώνη – Αμ. Ανδρουλιδάκη

  1. Χαρακτηρισμός ή μη ως ιστορικού τόπου του οικισμού «Γερά» Δήμου Τήλου, Π. Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (εξ αναβολής).

  2. Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του Παλαιού Νοσοκομείου Χατζή – Κώστα στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  3. Xαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του φάρου επί του μεσαιωνικού πύργου του Φρουρίου Αγ. Νικολάου Ρόδου, φερομένης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ. Γραμματέας του Συμβουλίου: Κυριακή Καπλάνη, ΔΕ Διοικητικών.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Γενική Γραμματέας ΥΠΠΟΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού

Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων

Xαρίκλεια Λαναρά

ΠΕ Αρχαιολόγων