Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Print Friendly, PDF & Email

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Τηλ: 213 13 22 351, 213 13 22 -293, -299, Fax: 210 8201418, 428

 

                                                                               Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 4).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Εισηγήτρια: Σ. Χούλια-Καπελώνη

1. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση προτεινόμενου στο «ΕΣΠΑ 2014-2020» έργου, με τίτλο «Κειμηλιαρχείο, Διονύσιος ο εκ Φουρνά» και φορέα υλοποίησης το Δήμο Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Σ. Χούλια-Καπελώνη –  Κ. Φρισήρας

2. Έγκριση ή μη οριστικής μουσειολογικής – μουσειογραφικής μελέτης επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου, Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου, Περιφέρειας Κρήτης.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Β. Παπακωστοπούλου – Κ. Φρισήρας

3. Έγκριση ή μη Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής προμελέτης της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Δήμου Αθηναίων, Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ –

Εισηγητές:  Στ. Φωτοπούλου – Κ. Φρισήρας

4. Έγκριση ή μη μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου, Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

5. Έγκριση ή μη σημειακών παρεμβάσεων στη μόνιμη έκθεση του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ./Σ.Μ. εγκαίρως.

Γραμματέας του Συμβουλίου: Μαρίβια Γρηγοροτσιώλη

                                   

                                    Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Μουσείων

                                                                                                   Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

                                                                                                  Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ

 

 

 

              Ακριβές Αντίγραφο

   Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού

Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων

                Xαρίκλεια Λαναρά

                ΠΕ Αρχαιολόγων