Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Τηλ: 213 13 22 351, 213 13 22 -293, -299, Fax: 210 8201418, 428

                   Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 1).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Εισηγήτρια: Σ. Χούλια-Καπελώνη

  1. Έγκριση ή μη μελέτης οργάνωσης μόνιμης έκθεσης στο προς ανέγερση Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
  2. Έγκριση ή μη βασικών μουσειολογικών αρχών επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Πόρου, Δήμου Πόρου, Π.Ε. Νήσων, Περιφέρειας Αττικής​.,
  3. Έγκριση ή μη της μουσειολογικής πρότασης για τη δημιουργία δύο μόνιμων εκθέσεων στο Κάστρο της Αγ. Μαύρας στη Λευκάδα, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. ​
  4. Έγκριση ή μη προμελέτης νησίδας μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Σ. Χούλια-Καπελώνη –  Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη μουσειολογικής – μουσειογραφικής μελέτης για την αναδιάρθρωση και τον εμπλουτισμό της υφιστάμενης αρχαιολογικής έκθεσης σε κτίριο αρμοδιότητας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στην οδό Ιπποτών,  Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Εισηγητές:  Στ. Φωτοπούλου – Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη μουσειολογικής (οριστικής) – μουσειογραφικής προμελέτης του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας, Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  2. Έγκριση ή μη μουσειολογικής – μουσειογραφικής προμελέτης της επέκτασης του Μουσείου Ιστορίας – Λαογραφίας «Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα» (στέγαση της νομισματικής συλλογής Βότση) Δ.Κ Σπερχειάδας, Δήμου Μακρακώμης, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  3. Έγκριση ή μη μουσειολογικής – μουσειογραφικής προμελέτης του «Στρατιωτικού» Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ./Σ.Μ. εγκαίρως.

Γραμματέας του Συμβουλίου: Αντώνης Τσάκαλος.

                                      Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                               Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

                                                                               Γενική Γραμματέας ΥΠΠΟA

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού

Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων

Χαρίκλεια Λαναρά

ΠΕ Αρχαιολόγων