Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, ώρα 16.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Τηλ: 213 13 22 351, 213 13 22 -293, -299, Fax: 210 8201418, 428

                   Αθήνα, 8 Μαΐου 2017

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 και ώρα 16.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 2).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Εισηγήτρια: Σ. Χούλια-Καπελώνη

  1. Έγκριση ή μη τροποποίησης μουσειολογικής μελέτης του Μουσείου Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας, στην Αρχαία Ολυμπία, αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Σ. Χούλια-Καπελώνη –  Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη μουσειολογικής – μουσειογραφικής οριστικής  μελέτης του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.
  2. Έγκριση ή μη α) μουσειολογικής μελέτης και β) αρχιτεκτονικής και μουσειογραφικής προμελέτης για την επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του κτηρίου του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης.

 

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ./Σ.Μ. εγκαίρως. Γραμματέας του Συμβουλίου: κ. Π. Γρηγοροτσιώλη.

 

                          Η Πρόεδρος του

                            Συμβουλίου  Μουσείων

                               Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

                             Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ

 


                              Ακριβές Αντίγραφο

                              Η Προϊσταμένη του Τμήματος

                                   Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού

                                  Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων

                                Χαρίκλεια Λαναρά

                                      ΠΕ Αρχαιολόγων