Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Τηλ: 213 13 22 351, 213 13 22 -293, -299, Fax: 210 8201418, 428

 

                   Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 3).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εισηγήτρια: Α. Λαζαρίδου

  1. Έγκριση ή μη μουσειολογικής μελέτης του Μουσείου Εκκλησιαστικής Τέχνης της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας Γωνιάς, Δ.Ε. Κολυμπαρίου, Δήμου Πλατανιά,Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ

Εισηγητές: Α. Λαζαρίδου – Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μημουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης του έργου: «Συγκρότηση Συλλογής και Μουσειολογική Νοηματική και Χωρική Έρευνα – Μελέτη για τον εκθεσιακό χώρο της βιβλιοθήκης Κοζάνης», Δήμου Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  2. Έγκριση ή μη μουσειολογικής καιμουσειογραφικής μελέτης,  κτηριολογικού προγράμματος και προγράμματος εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς», Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  3. Έγκριση ή μη μουσειολογικής πρότασης και μουσειογραφικής μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α’ και Β’ υπογείου Ιεράς Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων»,Αγίου Όρους.
  4. Έγκριση ή μη μουσειολογικής πρότασης και μουσειογραφικής μελέτης του έργου: «Μουσειολογική μελέτη και εξοπλισμός Σκευοφυλακίου, Βιβλιοθήκης, Εικονοφυλακίου και Αρχείου Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου»,Αγίου Όρους.
  5. Έγκριση ή μη μουσειολογικής πρότασης και μουσειογραφικής μελέτης του έργου: «Συντήρηση παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης και προσθήκη χώρων έκθεσης και φύλαξης κειμηλίων – Αρχιτεκτονική μελέτη επιπλώσεως και εξοπλισμού»της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, Αγίου Όρους.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ./Σ.Μ. εγκαίρως.

Γραμματέας του Συμβουλίου: Κωνσταντία Καραγιάννη

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Γενική Γραμματέας ΥΠΠΟΑ

 

 Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη

του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας

Κ.Α.Σ. – Σ.Μ.

Χαρίκλεια Λαναρά