Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Τηλ: 213 13 22 292-351, 213 13 22-299, Fax: 210 8201418, 428

                                                                      Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 2).

 

         ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Εισηγητές: Σ. Χούλια-Καπελώνη– Κ. Φρισήρας

1. Έγκριση ή μη οριστικής μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης της «Επισκέψιμης Μουσειακής Αποθήκης στο Μακρύγιαλο Πιερίας», Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (συνεχιζόμενο).

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΚΑΣ. Γραμματέας του Συμβουλίου: Παρασκευή Γρηγοροτσιώλη.

 

                                                                     Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

       Λίνα Μενδώνη

                                                                   Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α.  

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

   της Γραμματείας ΚΑΣ-ΣΜ

 

Χαρίκλεια Λαναρά

ΠΕ Αρχαιολόγων