Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Print Friendly, PDF & Email

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

 Τηλ: 213 13 22 351, 213 13 22 -293, -299, Fax: 210 8201418, 428

 

                                                                   Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 3).

                                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Εισηγήτρια: Σ. Χούλια – Καπελώνη

  1. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών μελέτης, επίβλεψης και εκτέλεσης τμήματος εργασιών του έργου του Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου «Εργασίες επισκευής, επανέκθεσης και αναδιάταξης σε χώρους του Επιγραφικού Μουσείου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Εισηγητές: Σ. Χούλια-Καπελώνη – Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης του εκθεσιακού χώρου οχυρής κατοικίας (κούλιας) Νεκρομαντείου- στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων Νεκρομαντείου και Εφύρας», Κοινότητα Μεσοποτάμου, Δημοτική Ενότητα Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου.
  2. Έγκριση ή μη μουσειογραφικής μελέτης Μουσείου Πετραλώνων, Π. Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  3. Έγκριση ή μη μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας «Αρέθουσα», Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ./Σ.Μ. Γραμματέας του Συμβουλίου: Αγνή Μητροπούλου

 

Η Πρόεδρος του

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Αν. Γενική Γραμματέας του ΥΠΟΠΑΙΘ

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

και Συμβουλίου Μουσείων

Χαρίκλεια Λαναρά