Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Τηλ: 213 13 22 351, 213 13 22 -293, -299, Fax: 210 8201418, 428

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 1).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Σ. Χούλια-Καπελώνη – Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη μουσειολογικής – μουσειογραφικής μελέτης της αρχαιολογικής και ιστορικής συλλογής Αγιάς στο Αρχοντικό Αλεξούλη στην Αγιά, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  2. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση προτεινόμενου έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τίτλο: «Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννου Ρώσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Στ. Φωτοπούλου – Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη της μελέτης «Οργάνωση και Παρουσίαση του μουσειολογικού και μουσειογραφικού υλικού» – Υποέργο 4 του Έργου «Αποκατάσταση και μουσειολογική ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλου Ματσοπούλου», φερομένης ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων, Π.Ε.Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ./Σ.Μ, εγκαίρως.

Γραμματέας του Συμβουλίου: Μαρίβια Γρηγοροτσιώλη

Η Πρόεδρος του

Συμβουλίου Μουσείων

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

της Γραμματείας ΚΑΣ-ΣΜ

Χαρίκλεια Λαναρά

ΠΕ Αρχαιολόγων