Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Παρασκευή, 1η Απριλίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

 

Τηλ: 213 13 22 351, 213 13 22 -293, -299, Fax: 210 8201418, 428

 

 

                                                                   Αθήνα,  30 Μαρτίου 2016

 

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 1η  Απριλίου 2016 και ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 2η).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Σ. Χούλια-Καπελώνη –  Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη της μουσειολογικής – μουσειογραφικής προμελέτης του έργου «Κειμηλιαρχείου Φουρνάς», Δ.Ε. Φουρνάς, Δήμου Καρπενησίου, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
  2. Έγκριση ή μη μουσειολογικής-μουσειογραφικής μελέτης του Κειμηλιαρχείου του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Στ. Φωτοπούλου – Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη της «Μουσειολογικής-Μουσειογραφικής Μελέτης για την έκθεση στο Ανάκτορο Αχίλλειο στην Κέρκυρα», στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα».

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Β. Παπακωστοπούλου – Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη του β’ σταδίου της οριστικής μουσειογραφικής μελέτης και μουσειολογικής μελέτης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ./Σ.Μ. εγκαίρως. Γραμματέας του Συμβουλίου: Αγνή Μητροπούλου.

 

      Η Πρόεδρος του

Συμβουλίου Μουσείων

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού

Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων

Xαρίκλεια Λαναρά

      ΠΕ Αρχαιολόγων