Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Τηλ: 213 13 22 351, 213 13 22 -293, -299, Fax: 210 8201418, 428

 

                                                                               Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 1).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Α. Λαζαρίδου – Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη: α) μουσειολογικής προμελέτης και β) επικαιροποιημένου κτηριολογικού προγράμματος του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ./Σ.Μ. εγκαίρως.

Γραμματέας του Συμβουλίου: Κωνσταντία Καραγιάννη.

 

                                        Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                             Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

                                                                            Γενική Γραμματέας ΥΠΠΟΑ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γενική Διευθύντρια

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής

Κληρονομιάς

 Έλενα Κόρκα

Π.Ε. Αρχαιολόγων