Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

_____________________________________________________

Tηλ: 213 1322 -351, 213 1322 -292, 213 13 22 -299,  Fax: 210 8201- 418, – 428

 

                                                                Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα συνεδριάσουν από κοινού (Ν.3028/2002, άρθρο 50, παρ. 6β) την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 14:00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη (Πράξη 4).

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγητές: Έλ. Κουντούρη – Αλ. Ξενάκης

  1. Eπανεξέταση χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείου του εναπομείναντος κτηρίου του κεντρικού λεβητοστασίου του βιομηχανικού συγκροτήματος ΑΒΕΑ με το σωζόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό κατά χώραν και δύο υψικαμίνους, φερόμενης ιδιοκτησίας Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Α.Ε., στην περιοχή Νέας Χώρας, Ο.Τ. 28γ, Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης (αναπομπή).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και το Τμήμα Γραμματείας Κ.Α.Σ.-Σ.Μ.

Γραμματέας του Συμβουλίου:Δήμητρα Αρβανίτη.

 

 

Η Πρόεδρος του

 Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

 Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Γραμματείας

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

και Συμβουλίου Μουσείων

 Χαρίκλεια Λαναρά