Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

Print Friendly

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τηλ.: 213 1322 292-4, 213 1322 299, 213 1322 351 Fax: 210-8201418, 210-8201428

 

   Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη (Πράξη 36).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Εισηγήτριες: Έλ. Κουντούρη – Σ. Χούλια – Καπελώνη

  1. Έγκριση ή μη κήρυξης – οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.
  2. Έγκριση ή μη: α) του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) και β) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά», Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής (συνεχιζόμενο).

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγητές: Έλ. Κουντούρη- Δ. Σβολόπουλος

3. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης – ανάδειξης του Τελεστηρίου Ελευσίνας, Περιφέρειας Αττικής.

4. Έγκριση ή μη  της μελέτης «Τα τείχη της Ελευσίνας και οι παρ’αυτώ κείμενες αρχαιότητες. Σχέδιο-πλαίσιο για τη στερέωση, προστασία και ανάδειξη των αρχαίων καταλοίπων γύρω από τα τείχη του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας», Περιφέρειας Αττικής.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Εισηγήτρια: Σ. Χούλια – Καπελώνη

  1. Έγκριση ή μη προσθήκης ορόφου σε βομβόπληκτο κτήριο με ΚΜ IV-517 οικοδομών Ρόδου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ομόρρυθμης εταιρείας Μαλανδρή Μαρίας και Ασημίνας στην οδό Σωκράτους 52 στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
  2. Ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε” κατά όρου της αρ. πρωτ. 1688π.ε/25-1-2017 Απόφασης της ΕΦΑ Κέρκυρας, σχετικά με έγκριση εργασιών επί του κοινόχρηστου χώρου στην όψη ισογείου καταστήματος επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 16-18 στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας, φερόμενης εκμετάλλευσής της.
  3. Έγκριση ή μη αιτήματος του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για προσωρινή παραχώρηση χρήσης της Ροτόντας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση, την 1η Νοεμβρίου 2017.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγητής: Δ. Σβολόπουλος

8. Έγκριση ή μη «Μελέτης στερέωσης – αναστήλωσης του Μεσοπυργίου ΜΠ3-4 του αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης, πρόταση αναστήλωσης, προμελέτη δομικής αποκατάστασης, μελέτη εργοταξίου», Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Εισηγήτρια: Σ. Χούλια – Καπελώνη

9. Έγκριση ή μη παρουσίασης έκθεσης με τίτλο «Treasures of the Middle Ages» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (διάρκεια έκθεσης: Δεκέμβριος 2017-Μάρτιος 2018) και προσωρινής εισαγωγής 445 έργων από το Κρατικό Αρχαιολογικό Μουσείο Βαρσοβίας στο πλαίσιο της ως άνω έκθεσης.

10. Έγκριση ή μη: α) του αιτήματος του Εβραϊκού Μουσείο Βερολίνου για την προσωρινή εξαγωγή με σκοπό τον δανεισμό ενός ζωγραφικού προσκυνηταρίου από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στο πλαίσιο της έκθεσης  με τίτλο «Ιερουσαλήμ» (διάρκεια έκθεσης: 08.12.2017-30.04.2019, διάρκεια δανεισμού: 27.11.2017-15.05.2019), και β) συγκρότησης Εκτιμητικής Επιτροπής για τον καθορισμό της οικονομικής αξίας του έργου.

11. Έγκριση ή μη αιτήματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση εικαστικής έκθεσης με τίτλο «Αρχαία αγγειογραφία και εικαστικά δοκίμια: ένας διάλογος» του Miguel Ángel Vazquez Vera στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου και την πλαισίωσή της από είκοσι (20) αρχαία αγγεία της Συλλογής του ίδιου Μουσείου (διάρκεια έκθεσης: 30.10.2017-15.01.2018).

12. Έγκριση ή μη αιτήματος της Kianoosh Hashemzadeh για τη χορήγηση άδειας χρήσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου, αρμοδιότητας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book).

13. Έγκριση ή μη αιτήματος της Nina Damavandi για τη χορήγηση άδειας χρήσης φωτογραφίας αρχαιολογικού περιεχομένου, αρμοδιότητας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, σε ηλεκτρονική  έκδοση (e-book).

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ. Γραμματείς του Συμβουλίου: Μαρία Χουσιάδα-Στέφανος Καριώτης.

 

Η Πρόεδρος του

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Γραμματείας

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

και Συμβουλίου Μουσείων

Χαρίκλεια Λαναρά