Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη 23 – Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018, ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                          ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                                                  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ                                                                              ΤΗΛ. : 210 32 31 312-15 Fax: 210 32 20 754                                                                                              e-mail: grksnm@culture.gr

 

                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα συνέλθει την  Πέμπτη  19-07-2018 στις 14.00 στο κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22. Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 23/19-07-2018

 

Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς                                                                    Εισηγήτρια: Σταυρούλα Φωτοπούλου

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 26 του Ν. 3028/2002, σχετικά με την κατάσταση διατήρησης του χαρακτηρισμένου ως μνημείου ξύλινου σκάφους ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΙ, φερομένης ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

 

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων                  Εισηγητής:  Αλέξανδρος Ξενάκης

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης εσωτερικών διαρρυθμίσεων και αλλαγής χρήσης  καταστήματατων σε ξενοδοχείο 5 αστέρων του  χαρακτηρισμένου ως  μνημείου  κτηρίου επί της οδού Κολοκοτρώνη 3-5 στον Δήμο Αθηναίων, απο την φερόμενη μισθώτρια εταιρεία «ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ» φερόμενης ιδιοκτησίας  Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση ή μη μελέτης «Αποκατάστασης κτηρίου χαρακτηρισμένου ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, αλλαγής χρήσης τμήματος από κατοικία σε κατάστημα, αλλαγής φέροντος οργανισμού, επισκευής στέγης, τροποποίησης κλιμακοστασίου και αναδιάταξης στάθμης ορόφων», που βρίσκεται επί της οδού Αριστομένους 18 και Νέδοντος 69 στο εμπορικό κέντρο της Καλαμάτας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχάλη Κάτσικα.

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση ή μη της μελέτης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής και υπόγειου μηχανοστασίου», στη θέση “Μπελιάν, εκτός ορίων οικισμού Κάλαμου, κτηματικής περιφέρειας Αργαλαστής, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της Εταιρείας Αστικών Ακινήτων «Pelion Societe Civile Immobiliere».

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση ή μη της μελέτης «Αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 210/2014 οικοδομικής αδείας ως προς την αποπεράτωση της υφιστάμενης κατοικίας (Α/Α δήλωσης Ν. 4178/13: 3755448/9-5/2017) και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με προσθήκη πισίνας, στεγάστρου με BBQ και περίφραξης», που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Αφετών, Δ. Νοτίου Πηλίου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ben Clay.

 

ΘΕΜΑ  6ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας  Πετρέλλη Νικολάου, Πετρέλλη Μιχαήλ, Πετρέλλη Ευάγγελου και Πετρέλλη Χριστοφόρου του Γεωργίου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ  7ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας κ. Βάσσου Δημητρίου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Κατσικάτσου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου με μεταγενέστερες προσθήκες φερ. ιδιοκτησίας κας Ειρήνης Κανέλλου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 

Γραμματέας σε αυτήν τη Συνεδρίαση θα είναι η Κυριακή Καπλάνη, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, με Α΄βαθμό, υπάλληλος στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

 

O Προϊστάμενος του Τμήματος Η Γενική Διευθύντρια ΑΜΤΕ       Η Πρόεδρος του Κ.Σ.Ν.Μ

Γραμματείας ΚΣΝΜ                    Αμαλία Ανδρουλιδάκη            Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη             Μιλτιάδης Ζάννος                                                                          Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

 

Ακριβές Αντίγραφο