Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη 32 – Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Print Friendly, PDF & Email

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                                         Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ                                                               ΤΗΛ. : 210 32 31 312, Fax: 210 32 20 754, e-mail: grksnm@culture.gr

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα συνέλθει την  Πέμπτη  01-11-2018 στις 14.00 στο Κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22.Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

                                                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 32/01-11-2018

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων

Εισηγητής: Αλέξανδρος Ξενάκης

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη: Α) της αλλαγής χρήσης του χαρακτηρισμένου ως νεώτερου μνημείου  Παλαιού Γυμνασίου Πύλου σε χώρο πολιτισμού (συνεδριακό κέντρο, Δημοτική βιβλιοθήκη, χώρο πολιτιστικών εκθέσεων, στέγαση Δημοτικής Φιλαρμονικής) και Β) του Δήμου Πύλου-Νέστορος ως φορέα υλοποίησης του έργου, με τίτλο: «Επανάχρηση κτηρίου Παλαιού Γυμνασίου Πύλου και μετατροπή του σε χώρου πολιτισμού», ενταγμένου στη Δράση: «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4355/2015.

 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης ανασύνταξης και αναδιαμόρφωσης των όψεων υφιστάμενου κτηρίου, επί των οδών Πειραιώς 10 και Ζήνωνος στην Αθήνα, φερομένης ιδιοκτησίας City Group Επενδυτική ΑΕ, σε συνέχεια της ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/206261/21048/ 1910/08.06.2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου κτηρίου στον οικισμό Χαβδάτα στο Δήμο Κεφαλληνίας, του Νομού Κεφαλληνίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, φερομένης ιδιοκτησίας κ. Διονυσίου Κατερέλου.

ΘΕΜΑ 4ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου, φερομένης ιδιοκτησίας κ. Γιαννάκα Μιχαήλ, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου, φερομένης ιδιοκτησίας Αναστασίας Πάλλη, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 ΘΕΜΑ 6ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου των δύο κατοικιών, φερομένης ιδιοκτησίας Απόστολου Σγούτσου (πρώτη κατοικία) και  Μυρσίνης Σγούτσου του Κων/νου (δεύτερη κατοικία), που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Γραμματέας σε αυτήν τη Συνεδρίαση θα είναι η Δήμητρα Αρβανίτη, ΠΕ Ιστορικός, υπάλληλος με β΄ βαθμό, του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

O Προϊστάμενος του Τμήματος Η Γενική Διευθύντρια ΑΜΤΕ      Η Πρόεδρος του Κ.Σ.Ν.Μ.

Γραμματείας του ΚΣΝΜ               Αμαλία Ανδρουλιδάκη             Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Μιλτιάδης Ζάννος                                                                           Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

Ακριβές Αντίγραφο