Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων–Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

 Τηλ: 213 13 22 351, 213 13 22 -293, -299, Fax: 210 8201418, 428

 

                   Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018

Σας ειδοποιούμε ότι το Συμβούλιο Μουσείων θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 2).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητές: Α. Λαζαρίδου – Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη μουσειολογικής – μουσειογραφικής μελέτης για την οργάνωση της κατά χώραν μόνιμης έκθεσης των κινητών ευρημάτων στη στάθμη -1 του Μουσείου Ακροπόλεως.
  2. Έγκρισηή μη μουσειολογικής – μουσειογραφικής προμελέτης για την έκθεση αρχαίων αντικειμένων στο «Τρίδυμο» στο χώρο του Φρουρίου Ρίου, Π.Ε. Αχαϊας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  3. Έγκριση ή μη μουσειολογικής – μουσειογραφικής μελέτης για την ένταξη προθηκών έκθεσης των δωρεών Ανδρέα Μπούζα στο Αρχαιολογικό και στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων, αντιστοίχως.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εισηγητής: Κ. Φρισήρας

  1. Έγκριση ή μη οριστικής στατικής μελέτης του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κ.Α.Σ./Σ.Μ. εγκαίρως.

Γραμματέας του Συμβουλίου: Έφη Οικονόμου.

                                                                                Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Μουσείων

                                                                                            Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

                                                                                           Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ

              Ακριβές Αντίγραφο

       Η Προϊσταμένη του αυτοτελούς Τμήματος

Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού

Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων

               Xαρίκλεια Λαναρά

                ΠΕ Αρχαιολόγων