Τα μέλη του Συμβουλίου Μουσείων

Print Friendly, PDF & Email

Το Συμβούλιο Μουσείων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.3028/2002, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 3565/2007 (ΦΕΚ112/25-5-2007) συγκροτείται από δεκαεννέα (19) μέλη, ως εξής:

 • Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρο.
 • Τον Γενικό Διευθυντή Αναστηλώσεων Μουσείων και Τεχνικών Έργων, τον Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων, τον Γενικό Διευθυντή Πολιτιστικής Ανάπτυξης και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αναπληρώνονται από πρόσωπα με ανάλογα προσόντα.
 • Έξι (6) Διευθυντές μουσείων, διαφόρων κατηγοριών, από τους οποίους οι τρεις (3) τουλάχιστον κρατικών μουσείων, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον προερχόμενοι από αρχαιολογικά μουσεία, αναπληρούμενους από πρόσωπα με την ίδια ιδιότητα.
 • Δύο (2) πρόσωπα με επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων, αναπληρούμενα από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα.
 • Έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), με επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων, με τον αναπληρωτή του.
 • Τρεις (3) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α` και επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων και έναν (1) Αρχαιολόγο, μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου της ημεδαπής.

Η σημερινή σύνθεση του Συμβουλίου Μουσείων, σύμφωνα με την υπ` αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/110619/10825/9626/7726/04.04.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 182/ΥΟΔΔ/05.04.2016) και τις υπ` αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/113407/9144/4736 Υ.Α. (ΦΕΚ 188/Υ.Ο.Δ.Δ./2.4.2018), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/328660/22438/17629/4861 Υ.Α. (ΦΕΚ 400/ΥΟΔΔ/13.7.2018) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/448255/30912/25807/7824/19.09.2018 (ΦΕΚ528/ΥΟΔΔ/19.09.2018) τροποποιητικές Αποφάσεις έχει ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Τακτικά Μέλη

 1. Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, Πρόεδρος – Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 2. Αμαλία Ανδρουλιδάκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ
 3. Πολυξένη Αδάμ – Βελένη,  Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ
 4. Μάριος Κωστάκης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ
 5. Αναστασία Λαζαρίδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 6. Αικατερίνη Δελλαπόρτα, Προϊσταμένη του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου
 7. Ευαγγελία Στεφανή, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης
 8. Μαρία Λαγογιάννη, Προϊσταμένη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
 9. Διονύσιος – Κλεισθένης Ζαχαρόπουλος, Διευθυντής του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
 10. Αλέξης Καλοκαιρινός, Πρόεδρος της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικού Μουσείου Κρήτης
 11. Σοφία Στάικου, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς
 12. Άννα Καφέτση, Διδάκτορας Αισθητικής Ιστορίας της Τέχνης
 13. Όλγα Ζαχαριάδου, Αρχαιολόγος
 14. Σταματία Χατζηνικολάου, Επίτιμη Διευθύντρια του ΥΠΠΟΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του ICOM
 15. Ιωάννης Λυμπέρης, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΚΕΔΕ, Δημοτικός Σύμβουλος Ήλιδας.
 16. Άλκηστις Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας
 17. Παρασκευή Καλαμαρά, Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων
 18. Σουζάνα Χούλια – Καπελώνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 
 19. Αλεξάνδρα Μπούνια, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Αναπληρωματικά Μέλη 

 1. Ελένη Σβολοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ
 2. Δημοσθένης Σβολόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων
 3. Ανθή Μπάτζιου – Ευσταθίου,Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας
 4. Γεώργιος Καλαμαντής, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 5. Νικολέττα Σαραγά, Προϊσταμένη του Τμήματος της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 6. Γεώργιος Κακαβάς, Προϊστάμενος του Νομισματικού Μουσείου
 7. Στυλιανή Μανδαλάκη, Προϊσταμένη Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου
 8. Δέσποινα Ζερνιώτη, Προϊσταμένη του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης
 9. Μαρία Τσαντσάνογλου, Διευθύντρια του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
 10. Αγγέλα Γιαννακίδου, Διευθύντρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης
 11. Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας
 12. Νικόλαος Καλτσάς, Αρχαιολόγος, Επίτιμος Διευθυντής ΥΠΠΟΑ
 13. Αναστασία Δρανδάκη, Αρχαιολόγος, Επιμελήτρια Μουσείου Μπενάκη
 14. Φίλιππος Μαζαράκης-Αινιάν, Επιμελητής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος του ICOM
 15. Ευάγγελος Μπαρμπάκος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΚΕΔΕ, Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας
 16. Άννα – Βασιλική Καραπαναγιώτου, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
 17. Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας
 18. Ελένη Μελίδη, Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων – Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη
 19. Ανδρομάχη Γκαζή, Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου