Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.)

Print Friendly, PDF & Email

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι ανώτατο, επιστημονικό όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Γνωμοδοτεί για θέματα, που σχετίζονται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προβολή, ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας και τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.