Αρχείο συντάκτη Κωνσταντία Καραγιάννη

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη ΚΑΣ – ΚΣΝΜ – Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 14.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού