Αρχείο συντάκτη Κωνσταντία Καραγιάννη

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού