Αρχείο συντάκτη Κωνσταντία Καραγιάννη

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων– Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού