Αρχείο συντάκτη Κωνσταντία Καραγιάννη

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού