Αρχείο συντάκτη Βασιλική Αντωνοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη ΚΑΣ – ΚΣΝΜ – Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 18.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού