Αρχείο συντάκτη Βασιλική Αντωνοπούλου

Διαβούλευση για το έργο: «Χορήγηση αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.), του Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) και Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) -Διάθεση στους πολίτες μέσω διαδικτύου»

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, ώρα 16.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού