Αρχείο συντάκτη Βασιλική Αντωνοπούλου

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού