Αρχείο συντάκτη Βασιλική Αντωνοπούλου

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, ώρα 16.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού