Αρχείο κατηγορίας Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

Ημερήσια Διάταξη Κ.Σ.Ν.Μ. 26/6-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΝΕΩΤΕΡΩΝ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ                                                                              ΤΗΛ. : 210 32 31 312   Fax: 210 32 20 754  E-mail: grksnm@culture.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα συνέλθει την  Πέμπτη  06-10-2016 στις 14.00 στο Κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22. Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ  26 / 06  – 10 – 2016

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων               Εισηγήτρια : Αμαλία Ανδρουλιδάκη
ΘΕΜΑ 1ο :
Χαρακτηρισμός ή μη  ως μνημείου του Κοινοτικού καφενείου της Κεντρικής Πλατείας της Δράκειας, Δημοτικής Ενότητας Αγριάς, Δήμου Βόλου.
ΘΕΜΑ 2ο :
Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείων της όψης του κτηρίου επί της οδού Ψαρρών 19 και των δύο όψεων του κτηρίου επί των οδών Ψαρρών 21 και Φαβιέρου (μη συμπεριλαμβανομένου του δώματος του κτηρίου στη συμβολή των οδών Ψαρρών και Φαβιέρου) στο Δήμο Αθηναίων, φερομένης ιδιοκτησίας Συλλόγου με την επωνυμία «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και Ελένης – Αλίκης Καρδάμη και Γεωργίου Καρδάμη αντιστοίχως.
ΘΕΜΑ  3ο:
Xαρακτηρισμός ή μη ως μνημείων : α. του φάρου επί του μεσαιωνικού πύργου του Φρουρίου Αγ. Νικολάου Ρόδο, β. του φάρου στη νησίδα Πρασονήσι, γ. του φάρου στη νησίδα Κανδελούσια, φερoμένων ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού Ναυτικού).
ΘΕΜΑ  4ο:
1)Αποδοχή ή μη της Ιεραρχικής Προσφυγής της εταιρείας WIND Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., για την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/YNEMTEΑΑΣΕΚ/12938/1074/ 287/21-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΥ84653Π4-Σ5Α) Απόφασης, της ΥΝΕΜΤΕΑΑΣΕΚ, σχετικά με τη μη έγκριση της Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με Κωδικό θέσης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 1200041», επί του κτηρίου του πρώην «Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών» του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.
2)Έγκριση ή μη της εγκατάστασης του ως άνω Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.
ΘΕΜΑ  5ο:
Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του ισογείου εναπομείναντος τμήματος κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ηλία Κουντούρη στη θέση Παρδάτα της Τ. Κ. Κουντουράτων της Δ.Ε. Λειβαθούς, Δήμου Κεφαλονιάς.
ΘΕΜΑ  6ο:
α) Αποδοχή ή μη της Ιεραρχικής Προσφυγής κατά των υπ‘ αριθμ. 2081/06-09-2013  και 778/26-04-2016 Αποφάσεων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου που αφορούν στην μη έγκριση των μελετών περίφραξης οικοπέδου, όμορου του Μουσείου “TERIADE” στη θέση «Αγία Παρασκευή» στην Βαρειά Μυτιλήνης, φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Χαραλαμπίδου.  β) Έγκριση ή μη της από 18.03.2016 μελέτης περίφραξης οικοπέδου.
ΘΕΜΑ  7ο:
Έγκριση ή μη καθαίρεσης των εναπομεινάντων στοιχείων της όψης του χαρακτηρισμένου ως μνημείου, τμήματος του κτηρίου επί της οδού Ιάσωνος 12 στο Μεταξουργείο, σύμφωνα με το Πρακτικό Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν. 3028/02.

Γραμματέας  σε   αυτήν   τη   Συνεδρίαση  θα  είναι  η  Αικατερίνη Γλυνού, ΠΕ Διοικητικών, Μόνιμη Υπάλληλος στο  ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

O Προϊστάμενος του Τμήματος     Η Γενική Διευθύντρια ΑΜΤΕ       Η Πρόεδρος του Κ.Σ.Ν.Μ  Γραμματείας ΚΣΝΜ                                                                                                                         Μιλτιάδης Ζάννος                              Ευγενία Γατοπούλου               Μαρία  Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη
Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α

Ακριβές Αντίγραφο

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού