Αρχείο κατηγορίας Ημερήσιες Διατάξεις Κ.Α.Σ. – Κ.Σ.Ν.Μ.

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη ΚΑΣ – ΚΣΝΜ – Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 14.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη ΚΑΣ-ΚΣΝΜ – Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.