Αρχείο κατηγορίας Ημερήσιες Διατάξεις Κ.Α.Σ. – Κ.Σ.Ν.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη ΚΑΣ – ΚΣΝΜ – Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 18.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη ΚΑΣ – ΚΣΝΜ – Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 14.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού