Αρχείο κατηγορίας Ημερήσιες Διατάξεις Κ.Α.Σ.

 

Ανακοινοποίηση στο ορθό – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τρίτη 17 Απριλίου 2018, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.