Αρχείο κατηγορίας Ημερήσιες Διατάξεις Κ.Σ.Ν.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 27 – Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                                                  Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ                                                                        ΤΗΛ. : 210 32 31 312-15 Fax: 210 32 20 754                                                                                            e-mail: grksnm@culture.gr

                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα συνέλθει την Πέμπτη 20-09-2018 μετά το πέρας της Συνεδρίασης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΣ-ΚΣΝΜ στο Κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22. Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

                                                    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 27/20-09-2018

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων                  Εισηγητής:  Αλέξανδρος Ξενάκης

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων ως φορέα υλοποίησης του προτεινόμενου στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) έργου, με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Παλαιών Αποθηκών Οργανισμού Κωπαϊδας Αλιάρτου» στην πόλη της Αλιάρτου,  Νομού Βοιωτίας.​

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης “Αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, κελύφη των κτηρίων, του παλαιού Βιομηχανικού συγκροτήματος της Ελαιουργικής και αλλαγή χρήσης σε κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», στην οδό Κανελλοπούλου στον Δήμο Ελευσίνας, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής, στατικής και Η/Μ μελέτης “Αποκατάσταση χαρακτηρισμένου ως μνημείο κτιριακού συγκροτήματος «ΙΡΙΣ» και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών”, με γραφειακούς χώρους και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον Δήμο Ελευσίνας, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης ξενοδοχείου πέντε αστέρων, εντός του οικισμού Ημεροβιγλίου, Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΥΔΩΡΑ Α.Ε».

ΘΕΜΑ 5ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Χρυσάνθης Ζωναρά του Ιωάννη, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας, της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, της Περ. Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή ή μη της ιεραρχικής προσφυγής της κας Βασιλικής Μηλιτσοπούλου, για ακύρωση των Αποφάσεων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ελλάδος, με αριθμ. πρωτ: Α) ΥΠΠΟΑ/ ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ02-β/1973/ 11-7-2016(ΑΔΑ:6ΠΞ14653Π4-ΔΡΘ) και Β)ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ/6896/566/99 /02-02-2018 (ΑΔΑ:7Υ7Β4653Π4-Χ5Μ), με τις οποίες εγκρίθηκαν οι μελέτες εργασιών αποκατάστασης των κτισμάτων συνοδείας του παραδοσιακού νερόμυλου, φερόμενης ιδιοκτησίας της «Ένωσης Μύλων Υδροτριβών και Ιχθυοτροφείων Πλανητέρου», στην Τοπική Κοινότητα Πλανητέρου της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, χαρακτηρισθέντος ως μνημείου με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ /ΔΙΛΑΠ/Γ/2054/46369/ 27-08-1998 (ΦΕΚ 1080/Β/16-10-1998) Υπουργική Απόφαση.

ΘΕΜΑ 7ο: (ΑΝΑΠΟΜΠΗ) Επανεξέταση του χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας  Κόντου Εμμανουήλ του Κων/νου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας, της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  8ο: (ΑΝΑΠΟΜΠΗ) Επανεξέταση του χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείου, του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Καντάση Ευδοξίας του Δημητρίου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας, της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  9ο: (ΑΝΑΠΟΜΠΗ) Επανεξέταση του χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείου, του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Κλεοπάτρας Θ.  Σφούνη, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας, της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  10ο: (ΑΝΑΠΟΜΠΗ) Επανεξέταση του χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείου, του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Ιωάννη Δ. Μπονέλλη και Φωτεινής Δ. Κουτρουφάτσου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας, της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  11ο: (ΑΝΑΠΟΜΠΗ) Επανεξέταση του χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείου, του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Πολυχρόνη Θεόδωρου Κωλέτη, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  12ο: (ΑΝΑΠΟΜΠΗ) Επανεξέταση του χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείου, του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας   Ελένης Κούσκου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας, της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  13ο: (ΑΝΑΠΟΜΠΗ) Επανεξέταση του χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας  Μαρίας Γεωργαντή, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  14ο: (ΑΝΑΠΟΜΠΗ) Επανεξέταση του χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Κυριάκου Βάσου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Γραμματέας σε αυτήν τη Συνεδρίαση θα είναι η Κυριακή Καπλάνη, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, με Α΄βαθμό, υπάλληλος στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

O Προϊστάμενος του Τμήματος  Η  Γενική Διευθύντρια ΑΜΤΕ             Η Πρόεδρος του Κ.Σ.Ν.Μ

Γραμματείας ΚΣΝΜ                  Αμαλία Ανδρουλιδάκη                   Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη         Μιλτιάδης Ζάννος                                                                           Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη 26-Πέμπτη 13-09-2018, ώρα 15 00,στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                    ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                                                Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ                                                               ΤΗΛ. : 210 32 31 312-32 20 816, Fax: 210 32 20 754, e-mail: grksnm@culture.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων                                 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού                                                                                    που θα συνέλθει την  Πέμπτη  13-09-2018 στις 15.00                                                                         στο Κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22.                                             Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 26/13-09-2018

Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς                                                    Εισηγήτρια:Σταυρούλα Φωτοπούλου

ΘΕΜΑ 1ο: Σύμφωνη ή μη  γνώμη  του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση   προτεινόμενης δράσης Διάσωσης Παραδοσιακών  Αλιευτικών  Σκαφών  στο  ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”.

Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων                                    Εισηγητής:  Θεμιστοκλής Βλαχούλης

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Πλωμαρίου,Δ.Ε Πλωμαρίου ,Δήμου Λέσβου.

ΘΕΜΑ 3ο: “Εγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγ.Αναργύρων στο «Δρομοκαίτειο»,Χαιδάρι,Ν.Αττικής.

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων                  Εισηγητής:  Αλέξανδρος Ξενάκης

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ιχθυογεννητικός σταθμός, δυναμικότητας 30.000.000 ιχθυδίων θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων της εταιρείας «MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.» σε δημόσια δασική έκταση 30.004,86 τ.μ., στη θέση «Λιμνιώνας», Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας (εξ αναβολής).

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση ή μη α) των υλοποιημένων εργασιών σύμφωνα με το άρθ. 116 παρ. 9 και παρ. 10, του άρθ. 117 παρ. 9 και παρ. 10 και του αρθ. 125 παρ. 5 ν. 4495/2017 του χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟΑ νεώτερου μνημείου φερόμενης ιδιοκτησίας «Νάμα-Τάμα ΑΕ», επί της οδού Τατοΐου 29 (ΟΤ 160), στην Κηφισιά και β) των εργασιών της αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κτήριο γραφείων.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση ή μη της μεταφοράς και ανακατασκευής σε νέα θέση, του οικογενειακού τάφου του Λεωνίδα Νησιώτη εντός του χαρακτηρισμένου ως μνημείου Νεκροταφείου Ταξιαρχών Βόλου – Ν. Ιωνίας, στο οικοδομικό τετράγωνο που οριοθετείται από τις οδούς Μαιάνδρου, Ταξιαρχών, Παρασκευοπούλου και Μ. Μερκούρη, στον Βόλο.

ΘΕΜΑ 7ο: Χαρακτηρισμός ή μη της παλαιάς γέφυρας επί της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών Πατρών, στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου, του  Δήμου Βέλου – Βόχας, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας του  Δήμου Βέλου – Βόχας.

ΘΕΜΑ 8ο:Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου της βορειοανατολικής όψης του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Βάκουλη Μεταξίας του Αριστείδη, στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 9ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Νίκης Γεωργακή του Εμμανουήλ, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου

Γραμματέας σε αυτήν τη Συνεδρίαση θα είναι η Δήμητρα Τριάντη , ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού , υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α., με α΄ βαθμό.

O Προϊστάμενος του Τμήματος    Η Γενική Διευθύντρια ΑΜΤΕ       Η Πρόεδρος του Κ.Σ.Ν.Μ

Γραμματείας του ΚΣΝΜ               Αμαλία Ανδρουλιδάκη           Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Μιλτιάδης Ζάννος                                                                        Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α

 

Ακριβές Αντίγραφο

 

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη 25- Πέμπτη 6-09-2018, ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                    ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                                                 Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ                                                            ΤΗΛ. : 210 32 31 312-15, Fax: 210 32 20 754, e-mail: grksnm@culture.gr

 

                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα συνέλθει την Πέμπτη 06-09-2018, στις 14.00 στο Κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22. Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

                                                ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 25/06-09-2018

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Ξενάκης

ΘΕΜΑ 1ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κας Μαρίας Π. Αγγελέρου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας του Δήμου Λέσβου (εξ αναβολής).

ΘΕΜΑ 2ο:  Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κας Παρούτη Ελένης του Εμμανουήλ, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 3ο:  Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας  κας Αμπαζά Εριφύλης, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κελύφους του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ.Ευστρατίου Καβουρή του Θεοδώρου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, Περιφερ. Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1β. και 1γ. του ν.3028/2002, των κτηρίων φερόμενης ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., που αποτελούν το συγκρότημα του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης: 1. του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού – κτήριο επιβατών με τις κατοικίες σταθμάρχη και κλειδούχου στον όροφο, μαζί με τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό “in situ”, (κτήριο 1), 2. του κτηρίου «Υπνωτηρίου» του προσωπικού της γραμμής (κτήριο 2), 3. του κτηρίου «Νέου Υπνωτηρίου έλξεως» της γραμμής (κτήριο 3), 4. του κτίσματος γεφυροπλάστιγγας και του μηχανολογικού του εξοπλισμού που επεκτείνεται κάτω και έξω από αυτό (κτήριο 4), 5. του Συνεργείου του Σταθμού (κτήριο 5), 6. του συγκροτήματος των βοηθητικών κτηρίων των τουαλετών, του «οικήματος αρχιεργάτου», του «Συνεργείου Επισκεπτών και φανοκορείου», και του «Συνεργείου Τ.Τ.» κτήρια Α,Β,Γ,Δ), 7. της οικίας του κλειδούχου και του εργοδηγού και το κτήριο των τουαλετών (κτήριο 7α και 7β), που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, Περιφέρειας Θράκης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, βάσει των διατάξεων του Ν. 4495/2017, σε τριώροφο κτήριο χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, στη συμβολή των οδών Ομήρου 5 και Ροδοκανάκη 26-28 στο Δήμο Χίου, Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ.Ηλία και Νικολάου Καρδασιλάρη.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη της μελέτης κατασκευής πεζογέφυρας στη συμβολή των οδών Φαβιέρου και Καραϊσκάκη στη θέση Παλατάκι του Δήμου Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή έξι (6) πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/284280/29366/ 2694/25-07-2018 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού για την αυτοψία υλοποιημένων κατασκευών σύμφωνα με το Ν. 4495/2017, της “Στοάς του Βιβλίου”, η οποία βρίσκεται στο αίθριο του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. κτηρίου στη συμβολή των οδών Ελ.Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Πεσματζόγλου, φερόμενης ιδιοκτησίας “Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας”.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη μελέτης με θέμα:“ Επισκευές όψεων και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σημειακών επεμβάσεων των οκτώ (8) προσφυγικών πολυκατοικιών της Λ.Αλεξάνδρας” του χαρακτηρισμένου ως μνημείου συγκροτήματος που περικλείεται από τις οδούς Λεωφ. Αλεξάνδρας, Δέγλερη, Τριχωνίδος και Κουζή, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 10ο: Α) Αναπομπή ή μη αιτήματος τροποποίησης της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης, σύμφωνα με την Υ.Α. υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΠΑΝΣΜ/543437/53361/5184/16.2.2018 και Β) Έγκριση ή μη τροποποίησης εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης ως προς την μη έγκριση κερκίδων και πέργκολας στο δώμα, του περιμετρικού στηθαίου από υαλοστάσια και της σταθερής κλίμακας ανόδου στο δώμα της απόληξης του κλιμακοστασίου και του χώρου του ΣΤ΄ορόφου (μετατροπής του δώματος σε βατό) του εξαώροφου κτηρίου με υπόγειο και δώμα, επί της οδού Κακουργοδικείου 4Α-4Β (Ο.Τ.65044), στην περιοχή του Ψυρρή, στο Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας “AUM MONA GREECE IKE” με νόμιμο εκπρόσωπο την κα Ηρώ-Ευτυχία Χατζηστεφανίδη.

Γραμματέας σε αυτήν τη Συνεδρίαση θα είναι η Κυριακή Καραολάνη, υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α., ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, με α΄ βαθμό.

 

O Προϊστάμενος του Τμήματος      Η Γενική Διευθύντρια ΑΜΤΕ       Η Πρόεδρος του Κ.Σ.Ν.Μ.

Γραμματείας του ΚΣΝΜ                     Αμαλία Ανδρουλιδάκη             Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη  Μιλτιάδης Ζάννος                                                                              Γενική Γραμματέας του  ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΣΝΜ 24/26-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. : 210 32 51 443  Fax: 210 32 20 754 e-mail: grksnm@culture.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

που θα συνέλθει την  Πέμπτη  26-07-2018 στις 14.00

στο Κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22.

Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 24/ 26-07-2018

 Διεύθυνση Συντήρησης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων                               Εισηγήτρια:Μαρία Αργυροπούλου

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη της «Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των ξυλόγλυπτων τέμπλων, φορητών εικόνων και ξύλινων στοιχείων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου και παρεκκλησίου αυτού, στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας, Ν. Μαγνησίας», Περιφέρειας Θεσσαλίας​​

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων   Εισηγητής:Αλέξανδρος Ξενάκης

 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ιχθυογεννητικός σταθμός, δυναμικότητας 30.000.000 ιχθυδίων θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.» σε δημόσια δασική έκταση 30.004,86 τ.μ., στη θέση «Λιμνιώνας», Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας.

 ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση ή μη τοποθέτησης γλυπτών μνημείων στους ιστορικούς τόπους της Μακρονήσου και της Γυάρου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη μελέτης για το έργο: «Διαμόρφωση πεζογέφυρας- διαδρόμου (από την οδό Αγελάου έως την οδό Αρβανίτη) στην παραλία Γρίμποβου στη Ναύπακτο και αποκατάσταση πρόσβασης στις υπάρχουσες κλίμακες στην παραλία», Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ναυπακτίας (κατόπιν αυτοψίας επιτροπής).

ΘΕΜΑ 5ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας κας Αμαλίας Μανιάτη, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 ΘΕΜΑ 6ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Πετρά Δημητρίου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κινηματογράφησης επίγειων και υποβρύχιων λήψεων σε νησιά των νομών Κυκλάδων και Πειραιώς, στην εταιρεία “The Rusty Production Company”, στο πλαίσιο προετοιμασίας του δεύτερου  κύκλου σειράς επεισοδίων ταξιδιωτικού τηλεοπτικού αυστραλιανού ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «My Greek Odyssey», κατά το χρονικό διάστημα από 6 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου  2018.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης εσωτερικών διαρρυθμίσεων και αλλαγής χρήσης  καταστήματατων σε ξενοδοχείο 5 αστέρων του  χαρακτηρισμένου ως  μνημείου του κτηρίου  επι της οδού Κολοκοτρώνη 3-5 στον Δήμο Αθηναίων, από την φερόμενη μισθώτρια  εταιρεία  « ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ» φερόμενης ιδιοκτησίας  Μετοχικού Ταμείου Στρατού.(εξ αναβολής)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη Οριστικής Μελέτης του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης  για  την εκτέλεση εργασιών του προτεινόμενου έργου με τίτλο : «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Οικίας Κριεζώτη» στην Τριάδα Ευβοίας, Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων​, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 11ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως ιστορικού τόπου της νήσου Παλαιό Τρίκερι Δήμου Νοτίου Πηλίου Π.Ε Μαγνησίας,Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 Γραμματέας σε αυτήν τη Συνεδρίαση θα είναι η Λαυρία Πλακούτση, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

 O Προϊστάμενος του Τμήματος Η Γενική Διευθύντρια ΑΜΤΕ         Η Πρόεδρος του Κ.Σ.Ν.Μ

  Γραμματείας ΚΣΝΜ               Αμαλία Ανδρουλιδάκη             Μαρία  Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

   Μιλτιάδης Ζάννος                                                                    Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α

 

Ακριβές Αντίγραφο  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη 23 – Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018, ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                          ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                                                  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ                                                                              ΤΗΛ. : 210 32 31 312-15 Fax: 210 32 20 754                                                                                              e-mail: grksnm@culture.gr

 

                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα συνέλθει την  Πέμπτη  19-07-2018 στις 14.00 στο κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22. Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 23/19-07-2018

 

Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς                                                                    Εισηγήτρια: Σταυρούλα Φωτοπούλου

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 26 του Ν. 3028/2002, σχετικά με την κατάσταση διατήρησης του χαρακτηρισμένου ως μνημείου ξύλινου σκάφους ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΙ, φερομένης ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

 

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων                  Εισηγητής:  Αλέξανδρος Ξενάκης

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης εσωτερικών διαρρυθμίσεων και αλλαγής χρήσης  καταστήματατων σε ξενοδοχείο 5 αστέρων του  χαρακτηρισμένου ως  μνημείου  κτηρίου επί της οδού Κολοκοτρώνη 3-5 στον Δήμο Αθηναίων, απο την φερόμενη μισθώτρια εταιρεία «ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ» φερόμενης ιδιοκτησίας  Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση ή μη μελέτης «Αποκατάστασης κτηρίου χαρακτηρισμένου ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, αλλαγής χρήσης τμήματος από κατοικία σε κατάστημα, αλλαγής φέροντος οργανισμού, επισκευής στέγης, τροποποίησης κλιμακοστασίου και αναδιάταξης στάθμης ορόφων», που βρίσκεται επί της οδού Αριστομένους 18 και Νέδοντος 69 στο εμπορικό κέντρο της Καλαμάτας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχάλη Κάτσικα.

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση ή μη της μελέτης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής και υπόγειου μηχανοστασίου», στη θέση “Μπελιάν, εκτός ορίων οικισμού Κάλαμου, κτηματικής περιφέρειας Αργαλαστής, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της Εταιρείας Αστικών Ακινήτων «Pelion Societe Civile Immobiliere».

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση ή μη της μελέτης «Αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 210/2014 οικοδομικής αδείας ως προς την αποπεράτωση της υφιστάμενης κατοικίας (Α/Α δήλωσης Ν. 4178/13: 3755448/9-5/2017) και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με προσθήκη πισίνας, στεγάστρου με BBQ και περίφραξης», που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Αφετών, Δ. Νοτίου Πηλίου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ben Clay.

 

ΘΕΜΑ  6ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας  Πετρέλλη Νικολάου, Πετρέλλη Μιχαήλ, Πετρέλλη Ευάγγελου και Πετρέλλη Χριστοφόρου του Γεωργίου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ  7ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας κ. Βάσσου Δημητρίου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Κατσικάτσου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου με μεταγενέστερες προσθήκες φερ. ιδιοκτησίας κας Ειρήνης Κανέλλου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 

Γραμματέας σε αυτήν τη Συνεδρίαση θα είναι η Κυριακή Καπλάνη, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, με Α΄βαθμό, υπάλληλος στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

 

O Προϊστάμενος του Τμήματος Η Γενική Διευθύντρια ΑΜΤΕ       Η Πρόεδρος του Κ.Σ.Ν.Μ

Γραμματείας ΚΣΝΜ                    Αμαλία Ανδρουλιδάκη            Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη             Μιλτιάδης Ζάννος                                                                          Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

 

 

 

 

 

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη 22 – Πέμπτη 12-07-2018, ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                      ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                                                  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ                                                                                ΤΗΛ. : 210 32 31 312 Fax: 210 32 20 754 e-mail: grksnm@culture.gr

 

                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα συνέλθει την  Πέμπτη  12-07-2018 στις 14.00 στο Κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22.                                                                       Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

 

                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 22/12-07-2018

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων                  Εισηγητής:  Αλέξανδρος Ξενάκης

 

ΘΕΜΑ   1ο : Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη θέση «Άγιος Βασίλειος», στο Δήμο Μυκόνου, Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ULTRA WHITE ΜΥΚΟΝΟΥ».

 

ΘΕΜΑ   2ο : Έγκριση ή μη τροποποιημένης μελέτης για τη λειτουργία δύο (2) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου του Αεροδρομίου της νήσου Μυκόνου, Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας «ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ».
ΘΕΜΑ   3ο : Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Οργάνωση διαδρομών σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Σχεδιασμός και Υποδομές Σήμανσης» στην περιοχή του Λεωνιδίου και της Πλάκας Λεωνιδίου, του Δήμου Νοτίου Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΘΕΜΑ   4ο : Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Μυρσίνης Κατρακάκη του Σταύρου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ   5ο : Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Προκοπίου Ευστρατίου του Αλεξάνδρου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ   6ο : Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας κ. Γραγουδά –Γεωργή Κατίνας και κ. Γραγουδά Ευαγγέλου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ   7ο : Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Καραγεωργίου Ειρήνης του Δημητρίου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 
ΘΕΜΑ   8ο : Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Τραντάλη Σωζάνας, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 
ΘΕΜΑ   9ο : Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείων των κτηρίων «Σχολής Αδελφών και Οίκου Αδελφών»  στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», επί της οδού Υψηλάντου 45-47, στο Δήμο Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής φερόμενης ιδιοκτησίας «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».

 

ΘΕΜΑ   10ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για τη διενέργεια καταδύσεων των κ.κ. Χαλκέα και Πέτρου στα ναυάγια των πλοίων “HMHS BRIΤTANIC” και “S/S BURDIGALA”, ανοικτά της νήσου Κέας, κατά το χρονικό διάστημα από 26 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2018.

 

ΘΕΜΑ   11ο : Χορήγηση ή μη άδειας κινηματογράφησης και αεροκινηματογράφησης (drone) στην Πλάκα και στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στις 15 – 17 Ιουλίου 2018 στο πλαίσιο παραγωγής σειράς θρησκευτικού περιεχομένου της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής Rightnow Media, με τίτλο «The Book of 1 Corinthians».

Γραμματέας σε αυτήν τη Συνεδρίαση θα είναι η Δήμητρα Αρβανίτη, ΠΕ Ιστορικός, υπάλληλος στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

O Προϊστάμενος του Τμήματος Η Γενική Διευθύντρια ΑΜΤΕ       Η Πρόεδρος του Κ.Σ.Ν.Μ

Γραμματείας ΚΣΝΜ                        Αμαλία Ανδρουλιδάκη          Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Μιλτιάδης Ζάννος                                                                             Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α

 

Ακριβές Αντίγραφο        

 

 

 

 

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη 21, Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                        ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΝΕΩΤΕΡΩΝ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                                                Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ                                                                                ΤΗΛ: 210 3251443-3231312  Fax: 210 3220754  E-mail: grksnm@culture.gr

                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα συνέλθει την Πέμπτη  05-07-2018  στις 14.00  στο  Κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22. Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

 

                                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  21/05-07-2018

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων

Εισηγητής: Αλέξανδρος Ξενάκης

ΘΕΜΑ 1ο :  Επανεξέταση ή μη  της Υ.Α. με  αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/    / 295376 / 33141 / 260 / 17-11-2014  (AΔΑ: ΩΒΜΞΓ-ΚΩΝ.)    με   την  οποία   εγκρίθηκε η επιβολή ειδικών όρων δόμησης και χρήσης, σε ακίνητο επί της οδού Γ. Παπανδρέου 73 σε τμήμα του Ο.Τ. Γ14, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Ευτυχίας, Γλυκερίας και Ιωάννη  Τσέρνου.

ΘΕΜΑ  2ο : Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης εσωτερικών διαρρυθμίσεων και αλλαγής χρήσης  καταστημάτων σε ξενοδοχείο 5 αστέρων του χαρακτηρισμένου ως  μνημείου κτηρίου  επί της οδού Κολοκοτρώνη 3-5 στον Δήμο Αθηναίων απο την φερόμενη μισθώτρια  εταιρεία  « ΙΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ», φερομένης ιδιοκτησίας  Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

ΘΕΜΑ   3ο : Έγκριση ή μη του Δήμου Έδεσσας, ως φορέα υλοποίησης του έργου, στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο: «Λειτουργική Αναβάθμιση του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρησή του ,ως εστίας πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας».

ΘΕΜΑ   4ο :  Επανεξέταση του χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείου της κύριας όψης του διωρόφου κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου (Κοινοτικό Γραφείο), που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας του Δήμου Λέσβου.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ.   ιδιοκτησίας Βάσσου Δήμητρας του Γεωργίου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  6ο :  Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κινηματογράφησης επίγειων λήψεων στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων- Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, κατά την αλλαγή της φρουράς) και στη Σαντορίνη (Μοναστήρι Προφήτη Ηλία), καθώς και εναέριων λήψεων με τη χρήση Drone στο λιμάνι του Πειραιά και της Μυκόνου, κατά το χρονικό διάστημα από 14 έως 22 Ιουλίου 2018, για την παραγωγή επεισοδίου ταξιδιωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου, στο πλαίσιο του προγράμματος “Cruising with Jane McDonald”  της εταιρείας παραγωγής ELEPHANT HOUSE STUDIOS.

 

ΘΕΜΑ  7ο : Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Τσάτσου Γεωργίου και Τσάτσου Παναγιώτη του Χαράλαμπου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ  8ο :  Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για την Ιστορική Ολυμπιακή διαδρομή “Μαραθώνας-Παναθηναϊκό Στάδιο” που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ  στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018.

ΘΕΜΑ  9ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κινηματογράφησης στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Σύνταγμα, κατά την αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς, καθώς και σε παραλίες του Μαραθώνα, από την εταιρεία παραγωγής  NEEDaFIXER, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης γερμανικού ταξιδιωτικού τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ με θέμα την Αθήνα ως City Break και τίτλο “Urlaub Fur Anfanger” κατά το χρονικό διάστημααπό 21 έως 23 Ιουλίου 2018.​

 

Γραμματέας  σε   αυτήν   τη   Συνεδρίαση  θα είναι η Λαυρία Πλακούτση, ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

O Προϊστάμενος του Τμήματος   Η Γενική Διευθύντρια ΑΜΤΕ    Η Πρόεδρος του Κ.Σ.Ν.Μ

Γραμματείας ΚΣΝΜ                  Αμαλία Ανδρουλιδάκη            Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Μιλτιάδης Ζάννος                                                                     Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α

 

 

Ακριβές Αντίγραφο       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη 20, Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΝΕΩΤΕΡΩΝ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑ                                                                                ΤΗΛ. : 210 32 31 312-15   Fax: 210 32 20 754                                                                                          E-mail: grksnm@culture.gr

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα συνέλθει την  Πέμπτη 28-06-2018  στις 14.00  στο Κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην oδό Μπουμπουλίνας  20-22.                               Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον  αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

                                                  

                                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  20/28-06-2018

Διεύθυνση  Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Εισηγήτρια:  Σουζάνα  Χούλια – Καπελώνη 

ΘΕΜΑ   1ο : Έγκριση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠ.ΠΟ.Α. για υλοποίηση του έργου: «Μελέτη  αποκατάστασης Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου Διλόφου, Δήμου Βοϊου» Π.Ε. Κοζάνης, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΘΕΜΑ   2ο : Έγκριση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠ.ΠΟ.Α., για την υλοποίηση του έργου: «Αποτύπωση, πρόταση αποκατάστασης και στατική μελέτη της στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κολινδρού» από το ενοριακό Συμβούλιο του εν λόγω ναού και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων

Εισηγήτρια:  Αμαλία Ανδρουλιδάκη

ΘΕΜΑ   3ο : Έγκριση ή μη μελέτης : α) κατεδάφισης τριών (3) κτηρίων αποθηκών (Ε1,Ε2 και Ε3) και του θυρωρείου και μερικής κατεδάφισης ερειπωμένου ισόγειου κτίσματος και καθαίρεση – κατεδάφιση περιτοιχίσεων και περιφράξεων, β) αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης από κατοικία σε επαγγελματικούς χώρους (γραφεία) του χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟΑ ως μνημείο διώροφου κτηρίου επί της οδού Γραβιάς 27, γ) αλλαγής χρήσης από αποθήκες σε επαγγελματικούς χώρους (γραφεία) – πολιτιστικές δραστηριότητες και αναμόρφωση των όψεων του πολυώροφου κτηρίου (Ε) αποθηκών επί των οδών Δραγατσανίου, Βλαχάκου και Γραβιάς, δ) ανέγερσης νέου πολυώροφου κτηρίου (Ζ) επαγγελματικών χώρων (γραφείων) επί των οδών Δραγατσανίου και Αιτωλικού και ε) ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου – διαμόρφωσης εσωτερικής πλατείας στο συγκρότημα του «πρώην Λιθογραφείου Παπαστράτος», Ο.Τ.129, επί των οδών Γραβιάς, Βλαχάκου, Δραγατσανίου και Αιτωλικού στον Δήμο Πειραιά φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «PIRAEUS PORT PLAZA 2 Α.Ε – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

 

ΘΕΜΑ   4ο : Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης αλλαγής χρήσης κτηρίου χαρακτηρισμένου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και μετατροπής του σε ξενοδοχείο, επί της οδού Ηροδότου 2, Δ. Αθηναίων, Περ. Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.

 

ΘΕΜΑ   5ο : Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης με θέμα: «Αποκατάσταση χαρακτηρισμένων κτισμάτων και μετατροπή τους σε καταλύματα στα Αρωνιάδικα Κυθήρων φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ»

 

ΘΕΜΑ  6ο : α) Έγκριση ή μη μελέτης επισκευής βλαβών στο κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων, Δήμου Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας.

β) Έγκριση ή μη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ως φορέα υλοποίησης του έργου, με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων», Δήμου Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας.

 

ΘΕΜΑ   7ο : Έγκριση ή μη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ως φορέα υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση – Συντήρηση κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Βίνιανης Δήμου Αγράφων».

 

ΘΕΜΑ   8ο : Χαρακτηρισμός ή μη ως νεώτερου μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Βασίλειου Σεμιτέκολου, που βρίσκεται στον οικισμό «Πιτσινάδες»  Τ. Κ. Αρωνιάδικων νήσου Κυθήρων Νομού Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής.

 

ΘΕΜΑ   9ο : Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης ξενοδοχείου τεσσάρων (4*) αστέρων με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαντζαβίδη Κοσμά, Μαντζαβίδου Ασημίνας, Μπέρτου Ιωάννη και Σαμαρά Άννας, εντός του οικισμού Πλατύ Γιαλού Μυκόνου.

 

ΘΕΜΑ  10ο : Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης ξενοδοχείου πέντε αστέρων εντός του οικισμού Ημεροβιγλίου Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΥΔΩΡΑ Α.Ε.» ​

 

ΘΕΜΑ  11ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για την παρουσίαση του μπαλέτου “ΖΟΡΜΠΑΣ”, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και χορογραφίες Lorca Massine, στις 15 Σεπτεμβρίου 2018.
ΘΕΜΑ  12ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κινηματογράφησης για εναέριες λήψεις με Drones στην Αθήνα (Εθνικός Κήπος, Πλάκα, ιστορικό κέντρο Αθήνας) και στην Κέρκυρα (παλαιά πόλη και παραλίες) για τα γυρίσματα διαφημιστικής ταινίας με τίτλο“Corona, the better world”, της εταιρείας ζυθοποιίας CORONA,  για μία ημέρα μεταξύ 9-10 Ιουλίου 2018, από την “Central Athens Film Productions A.E.”

 

ΘΕΜΑ  13ο : Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών κινηματογράφησης/βιντεοσκόπησης και  φωτογράφησης, καθώς και παραχώρησης χρήσης Νεωτέρων Μνημείων.

 

ΘΕΜΑ  14ο : Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Μαυρουδή Δημητρίου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας του Δήμου Λέσβου.

 

ΘΕΜΑ  15ο : Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Ευμορφίας Τσελέκα, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας του Δήμου Λέσβου. (Εξ αναβολής)

 

Γραμματέας  σε   αυτήν   τη   Συνεδρίαση  θα  είναι  η Κυριακή Καπλάνη, ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων, με Α΄βαθμό  υπάλληλος,  στο  ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

O Προϊστάμενος του Τμήματος       Η Γενική Διευθύντρια ΑΜΤΕ    Η Πρόεδρος του Κ.Σ.Ν.Μ
Γραμματείας ΚΣΝΜ                                 Ευγενία Γατοπούλου         Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Μιλτιάδης Ζάννος                                                                            Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Α

 

Ακριβές Αντίγραφο

 

 

 

 

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη 19 – Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018, ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61- ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 32 31 314   Fax: 210 32 20 754                                                                                                 e-mail : grksnm@culture.gr

                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. που θα συνέλθει την Πέμπτη 21-06-2018 στις 14:00, στο κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α., στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22. Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

                                                ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ   19/21-06-2018

Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς      

Εισηγήτρια :  κα Σταυρούλα Φωτοπούλου

ΘΕΜΑ  1ο :
Έγκριση ή μη Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 26 του Ν. 3028.2002, σχετικά με την κατάσταση του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου ξύλινου σκάφους “ ΕΛΕΝΗ Π.” , φερόμενης ιδιοκτησίας Ιστορικού Αρχείου- Μουσείου Ύδρας.

Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων     

Εισηγήτρια :  κα Σουζάννα Χούλια- Καπελώνη

ΘΕΜΑ  2ο :
Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού ως μνημείου του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Δαμουλιανάτα Δ.Ε. Παλικής, Δήμου Κεφαλληνίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ  3ο :
Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού ως μνημείου του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Δήμου Καρδίτσας, Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων           

Εισηγήτρια :  κα Αμαλία Ανδρουλιδάκη

ΘΕΜΑ  4ο :
Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρακέλλη Δήμητρας του Εμμανουήλ, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας του Δήμου Λέσβου.

ΘΕΜΑ  5ο :
Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Π. Αγγελέρου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας του Δήμου Λέσβου.

ΘΕΜΑ  6ο :
α) Έγκριση ή μη ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

β) Έγκριση ή μη της Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης), ως φορέα υλοποίησης του προτεινόμενου στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» του ΕΣΠΑ 2014-2020 έργου, με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης».

ΘΕΜΑ  7ο :
Έγκριση ή μη καθαίρεσης τμημάτων του χαρακτηρισμένου, ως ιστορικού διατηρητέου  μνημείου και έργου τέχνης, «Κονάκι Μέκιου» στην Τ.Κ. Περιστέρας του Δήμου Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων, σύμφωνα με το Πρακτικό Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 3028/02.

ΘΕΜΑ  8ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας φωτογράφησης στο Παναθηναϊκό Στάδιο και σε σταθμούς του Μετρό της Αθήνας από τον φωτογράφο  Aurelien Andre Michel για τον γαλλικό εκδοτικό οίκο “Apricate Books”, το χρονικό διάστημα από 4 έως 6 Ιουλίου 2018.

ΘΕΜΑ 9ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κινηματογράφησης στην Αθήνα (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Παναθηναϊκό Στάδιο, Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, Λόφο Φιλοπάππου – Μουσών), κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 8 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ με θέμα την ελληνική γαστρονομία του ιαπωνικού κρατικού καναλιού ΝΗΚ.

ΘΕΜΑ 10ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κινηματογράφησης επίγειων λήψεων στην Αθήνα (Ωδείο Αθηνών, Θέατρο Ρεξ, Λόφος Φιλοπάππου και Παναθηναϊκό Στάδιο) από τη γερμανική εταιρεία παραγωγής DOCfilm, στο πλαίσιο πραγματοποίησης ντοκιμαντέρ για την παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα ερμηνεύτρια Νάνα Μούσχουρη, κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 6 Ιουλίου 2018.

ΘΕΜΑ 11ο :
Έγκριση ή μη της μελέτης: “Ανέγερση ισογείου κτίσματος στο διατηρητέο χώρο κυλικείου στη δυτική πλευρά του λόφου Λυκαβηττού στον Δήμο Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής”.

ΘΕΜΑ 12ο :
Έγκριση ή μη Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νεώτερου μνημείου (Κτηρίου 1), αλλαγής χρήσης ισογείου από κατοικία σε χώρο πολλαπλών χρήσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ανώνυμης Κτηματικής Εταιρείας Le Reve Estates, στη θέση ‘Ελαιών Παναγίας’ του Μεγαλονησίου συγκροτήματος Πεταλιών της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας.

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης και προσθήκης κατ’ επέκταση νεώτερου μνημείου (Κτηρίου 2), ανέγερσης δύο νέων κτηρίων, κατασκευής υπόγειας δεξαμενής νερού και πέργκολας, συντήρησης υφιστάμενης κολυμβητικής δεξαμενής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ανώνυμης Κτηματικής Εταιρείας Le Reve Estates, στη θέση ‘Ελαιών Παναγίας’ του Μεγαλονησίου συγκροτήματος Πεταλιών της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας.

Γραμματέας σε αυτήν τη Συνεδρίαση θα είναι η Δήμητρα Τριάντου, ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας                                                                       του Κ.Σ.Ν.Μ. του ΥΠ.ΠO.Α.                                                                                                                                    Μιλτιάδης Ζάννος

Η Γεν. Διευθύντρια Α.Μ.Τ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α.                                                                                                      Ευγενία Γατοπούλου
Η Πρόεδρος του  Κ.Σ.Ν.Μ.                                                                                                                               Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη                                                                                                                         Γεν. Γραμματέας του ΥΠ.ΠO.Α.

 

 

 

 

 

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη 18 – Πέμπτη 7-06-2018, ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Καρύτση 10, Τ.Κ. 105 61- ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 32 31 314   Fax: 210 32 20 754                                                                                                   e-mail : grksnm@culture.gr

                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              Καλείστε στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. που θα συνέλθει την Πέμπτη 07-06-2018 στις 14:00, στο κεντρικό κτήριο του ΥΠ.ΠΟ.Α., στην oδό Μπουμπουλίνας 20-22.                                                                                                        Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ   18/07-06-2018

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων         

Εισηγήτρια :  κα Μαρία Αργυροπούλου

ΘΕΜΑ  1ο :
Έγκριση ή μη Μελέτης Συντήρησης τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Αετοχωρίου, Π.Ε. Πέλλας.
Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων

Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων  

Εισηγήτρια :  κα Αμαλία Ανδρουλιδάκη

ΘΕΜΑ  2ο :
Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Κόντου Εμμανουήλ του Κων/νου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε.Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  3ο :
Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Ιωάννη Δ. Μπονέλλη και Φωτεινής Δ. Κουτρουφάτσου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  4ο :
Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας  Ευφροσύνης Γ. Ηλία, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  5ο :
Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Καντάση Ευδοξίας του Δημητρίου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  6ο :
Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Πετρέλη Γεωργίου του Πέτρου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ  7ο :
1) Αποδοχή ή μη της Ιεραρχικής Προσφυγής της εταιρείας WIND Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., για την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ ΥΝΕΜΤΕΑΜΘ/ΤΠΝΜΚΠΑ/43546/4505/281/31-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΞΩ54653Π4-6Η1) Απόφασης, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με τη μη έγκριση της εγκατάστασης του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με Κωδικό θέσης «1201517 ΚΑΒΑΛΑ 2», επί του κτηρίου στην Α’ Πάροδο Ισιδώρου 4, εντός των ορίων της χαρακτηρισμένης από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ως ιστορικού τόπου «χερσονήσου της Παναγίας» της πόλεως της Καβάλας και 2) Έγκριση ή μη της εγκατάστασης του ως άνω Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

ΘΕΜΑ  8ο :
Έγκριση ή μη Ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου Χίου και μετατροπή των οδών Πολυτεχνείου και Χιόνης σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Χίου, καθώς και δημιουργία της πλατείας Χίων Διδασκάλων και ανάπλαση ανατολικού τμήματος πλατείας Βουνακίου και οδού Κέννεντυ της Δημοτικής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ 9ο :
Έγκριση ή μη μελέτης εγκατάστασης ανεμοφρακτών και στεγάστρων έμπροσθεν των καταστημάτων της προκυμαίας του κεντρικού λιμένα Χίου, Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Περιφερείας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 10ο :
Έγκριση ή μη της μελέτης αναμόρφωσης και επέκτασης κατοικίας φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Κώττα και Ιωάννας Κανέρη επί της οδού Χαλκούση Ζαννή και Μαρίας Ζαννή στη θέση «Παναγιά Συριώτισσα», στον ιστορικό τόπο του Κάμπου της Χίου, στο Δήμο Χίου, Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 11ο :
Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση εξαώροφου κτηρίου κατοικιών, με υπόγειο χώρο στάθμευσης – αποθηκών, πυλωτή, φυτεμένο δώμα και περίφραξη επί των οδών Γ. Παπανδρέου 66, Πλούτωνος (28) και Β. Γαβριηλίδη (12), πλησίον των χαρακτηρισμένων από το ΥΠ.ΠΟ.Α. κτηρίων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας («Βίλα Αλλατίνη»), της οικίας Ζαρντινίδη (“Villa Morpurgo”) και του κτηριακού συγκροτήματος Ουζιέλ», στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, φερομένης ιδιοκτησίας Όλγας Κιατιπίδου – Λαδά (οικοπεδούχος) και «Π. Αχλάδας- Στ. Μπάκας Ο.Ε. (BUILDSYN)» (εργολάβος εταιρεία).

ΘΕΜΑ 12ο:
α) Αποδοχή ή μη της Ιεραρχικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ06-β/2386/16.06.2017 Απόφασης της ΥNMTE Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου με τίτλο «Έγκριση τροποποιητικής μελέτης διωρόφου κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μάριου Πελεκάνου επί της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού 6 στην Καλαμάτα», β) Ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ06-β/2386/16.06,2017 Απόφασης της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου. γ) Έγκριση ή μη της σχετικής μελέτης από το Κ.Σ.Ν.Μ.

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη του Δήμου Φαρσάλων, Ν.Λάρισας ως φορέα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Αποκατάσταση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησή του ως χώρου Έκθεσης Αρχαιολογικής Συλλογής».

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας φωτογράφησης στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου Αττικής από την  εταιρεία  COCO-MAT  Α.Β.Ε.Ε., την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κινηματογράφησης επίγειων και υποβρύχιων λήψεων σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, της αυστραλιανής εταιρείας “The Rusty Production Company”, στο πλαίσιο παραγωγής του 2ου κύκλου του ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «My Greek Odyssey», κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου 2018.

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη των υλοποιημένων εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 117 παρ.10 και 125 παρ.5 του ν. 4495/2017, στο χαρακτηρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ως κτήριο χρήζον ειδικής προστασίας, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Πεσμαζόγλου, φερόμενης ιδιοκτησίας Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.​

Γραμματέας σε αυτήν τη Συνεδρίαση θα είναι η Κυριακή Καραολάνη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας                                                            του Κ.Σ.Ν.Μ. του ΥΠ.ΠO.Α.                                                                                                                 Μιλτιάδης Ζάννος
Η Γεν. Διευθύντρια Α.Μ.Τ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α.                                                                                                          Ευγενία Γατοπούλου 
   Η Πρόεδρος του  Κ.Σ.Ν.Μ.                                                                                                                           Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη                                                                                                              Γεν. Γραμματέας του ΥΠ.ΠO.Α.

 

Ακριβές Αντίγραφο