Αρχείο κατηγορίας Ημερήσιες Διατάξεις Συμβουλίου Μουσείων

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, ώρα 16.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, ώρα 17.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού