Αρχείο κατηγορίας Ημερήσιες Διατάξεις Συμβουλίου Μουσείων

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Παρασκευή, 1η Απριλίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων– Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού