Αρχείο κατηγορίας Ημερήσιες Διατάξεις Συμβουλίου Μουσείων

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, ώρα 13.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Tετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 17.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Tετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014, ώρα 17.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Tετάρτη, 28 Μαίου 2014, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Tετάρτη, 07 Μαίου 2014, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩ ΟΡΘΩ – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Μ. Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού