Αρχείο κατηγορίας Ημερήσιες Διατάξεις Συμβουλίου Μουσείων

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Tετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 17.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Tετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014, ώρα 17.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Tετάρτη, 28 Μαίου 2014, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Tετάρτη, 07 Μαίου 2014, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩ ΟΡΘΩ – Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων – Μ. Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων-Μ. Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων-Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩ ΟΡΘΩ-Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων-Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2014, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Συμβουλίου Μουσείων- Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού