Αρχείο κατηγορίας Νέα – Ανακοινώσεις

Διαβούλευση για το έργο: «Χορήγηση αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.), του Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) και Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) -Διάθεση στους πολίτες μέσω διαδικτύου»